Home Leiderschap Motiveren door betekenis geven

Motiveren door betekenis geven

Gemotiveerde medewerkers zijn meer betrokken bij de organisatie en leveren betere prestaties. In de psychologie komen we veel verschillende wetenschappelijke theorieën tegen over het motiveren van medewerkers. Deze theorieën geven goed inzicht in de diverse aspecten die mensen kunnen motiveren, maar het kan soms lastig zijn om deze theorieën te vertalen naar een effectieve managementstijl. In de artikelreeks ‘Motiveren’ bespreken we steeds een theorie en hoe je deze om kunt zetten naar praktische motivatietools.

In dit artikel gaan we in op de Motivatie – Hygiëne theorie van Herzberg. Deze theorie laat ons zien dat we mensen kunnen motiveren door ze het gevoel te geven dat ze van betekenis zijn. Vanuit deze theorie geven we praktische tips voor managers om hun medewerkers gemotiveerd aan het werk te laten gaan.

Motivatie – Hygiëne theorie van Herzberg

Onderzoek van Frederick Herzberg naar de motivatie van medewerkers laat zien dat factoren die medewerkers ontevreden maken, niet dezelfde factoren zijn als die medewerkers tevreden maken over het werk. We kunnen dus twee groepen van factoren onderscheiden die een verschillende rol spelen bij motivatie en werktevredenheid.

Satisfiers

Deze factoren kunnen direct bijdragen aan werktevredenheid en motivatie. Als deze factoren niet aanwezig zijn leiden ze tot een neutrale toestand, dus geen ontevredenheid.

  • Ontwikkelen en ontplooien (persoonlijke ontwikkeling, toekomstperspectief)
  • Erkenning en waardering (Status, waardering)
  • Succesvol en creatief zijn
  • Prestaties leveren en doelen realiseren
Dissatisfiers (Hygiënefactoren)

Deze factoren voorzien in de basisbehoefte van de medewerker. Ze kunnen bijdragen aan ontevredenheid als ze niet vervuld worden. Als aan deze factoren wel is voldaan ontstaat een neutrale toestand.

  • Beloning (salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden)
  • Arbeidsomstandigheden (werkzekerheid, werkomstandigheden)
  • Arbeidsverhoudingen (werkomgeving, sfeer tussen collega’s, relatie met manager)
  • Organisatiebeleid (Doelstellingen, strategie, stabiliteit)
medewerkers motiveren
Het Motivatiemodel van Herzberg

Zoals in het motivatie model van Herzberg hierboven mooi te zien is, is er een goede basis nodig om mensen te kunnen motiveren tot betere prestaties. Het geven van een goed salaris zal niet leiden tot meer tevredenheid, het kan daarentegen wel ontevredenheid voorkomen en zorgen voor een goede basis.

Hoe kun je medewerkers dan wel motiveren?

Hoge motivatie onder medewerkers kan enorm van belang zijn voor de productiviteit en de werktevredenheid. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd zijn? Herzberg laat zien dat de factoren die werknemers motiveren vaak te maken hebben met een gevoel van betekenis krijgen. Een paar voorbeelden;

Erkenning en waardering

Het klinkt zo makkelijk, toch vergeten we het vaak. Gewoon omdat we druk zijn, of omdat bepaalde prestaties zo vanzelfsprekend lijken. Toch zullen medewerkers meer gemotiveerd zijn als ze regelmatig waardering krijgen voor hun werkprestaties.

Autonomie

Hoeveel durf jij nu echt uit handen te geven? Een veelvoorkomende valkuil van leidinggevenden is dat ze de neiging hebben om alle touwtjes in handen te willen houden. Dit zorgt er niet alleen voor dat je zelf onnodig veel werk verricht, maar het zorgt ook voor minder motivatie onder je medewerkers. Hoe meer autonomie en verantwoordelijkheid je medewerkers geeft, hoe meer ze motivatie ze zullen voelen om goed te presteren.

Ontwikkeling

Gemotiveerde en tevreden werknemers creëer je door medewerkers te kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Het is goed om regelmatig met je medewerkers te zitten om hun persoonlijke doelen te bespreken. Waar zien zij zichzelf over 1, 2 of 5 jaar? En welke stappen moeten ze daarvoor zetten. Een grote valkuil hierbij is om binnen de kaders van de functie of de organisatie te blijven denken. Laat je medewerkers groot denken en hun ultieme doel omschrijven. Werk vervolgens samen aan een stappenplan om hier te komen. In sommige gevallen kan het heel goed helpen om hiervoor een objectieve coach in te schakelen voor een persoonlijk ontwikkelplan traject.

 

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog meer vragen over het motiveren van medewerkers? Of ben je benieuwd naar onze verschillende leiderschaps- en ontwikkeltrajecten? Neem dan gerust contact met ons op. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Share This Post

Post Navigation