fbpx

Werkgeluk / Burn-out indicator

Wat draagt voor jouw medewerkers het meeste bij aan hun werkgeluk? En hoe tevreden zijn ze met hun werk? In deze tijd is werkplezier geen luxe meer, maar een prioriteit. Je wilt hierin investeren, zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen, zich energiek voelen en zich binden aan de organisatie. Met de Werkgeluk Indicator krijg jij direct zicht op het werkgeluk van jouw medewerkers. 

Diepgaand onderzoek kan natuurlijk via een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Maar een laagdrempelige manier is via onze Bridge Werkgeluk/Burnout Indicator. De Indicator werkt met een totaal van 8 dimensies, waarvan 4 op werkgeluk en 4 op burn-out. De scores op de dimensies kunnen worden gebruikt om werkgeluk te verhogen en een burn-out te voorkomen.

Hoe we werkgeluk en burn-out meten

Werkgeluk wordt gemeten aan de hand van betrokkenheid op het werk, proactieve vitaliteit, werktevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie. Samen vormen deze scores een totaalscore op werkgeluk. 

  • Betrokkenheid op het werk wordt gekenmerkt door energie en toewijding.
  • Proactieve vitaliteit is het proactief inzetten van fysieke en mentale energie om optimaal te presteren op het werk.
  • Werktevredenheid is het hebben plezier en het voelen geluk, motivatie en tevredenheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.
  • Betrokkenheid bij de organisatie is het gevoel ‘erbij te horen’ in combinatie met betrokkenheid en trots voor de organisatie waarvoor ze werken.
  • Werkgeluk is het halen van geluk, voldoening en tevredenheid uit werk met enthousiasme, betrokkenheid en vitaliteit.

Een burn-out wordt in de Indicator gemeten met: algemene vermoeidheid, mentale afstand tot het werk, cognitief overbelast en mentaal overbelast. 

  • Algemene vermoeidheid. Bij een burn-out is er sprake van structureel verlies aan energie dat zich uit zowel fysieke als mentale vermoeidheid.
  • Van mentale afstand tot werk is er sprake wanneer iemand sterke weerzin tegen of afkeer van het werk ervaart.
  • Cognitieve overbelasting kenmerkt zich door geheugenproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen, trager denken en fouten maken.
  • Emotionele overbelasting uit zich in het hebben van heftige emotionele reacties, zoals woede, angst of huilbuien waarop iemand geen grip heeft.
  • Mentaal overbelast is het gebrek aan vermogen om te werken (‘ik kan niet meer’) en een gebrek aan zin om te werken (‘ik wil niet meer’).

Bridge testplatform

We maken altijd gebruik van Bridge testen via ons eigen testplatform. Bridge testen zijn kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijke testen die over de hele wereld worden toegepast. Alle Bridge instrumenten zijn ontwikkeld in samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland. De testen worden samengesteld met het gebruik van meerdere wetenschappelijke theorieën, waardoor je een mooi compleet beeld krijgt van de kandidaat. 

Aanvragen

De Werkgeluk Indicator kost €55,- (excl. BTW) per medewerker. Vraag de indicator direct aan via de het onderstaande formulier.